Ангажиментите ни отвъд грижата за кожата

Ангажиментите ни отвъд грижата за кожата

ЕДНА КОЖА. ЕДНА ПЛАНЕТА. ЕДНА ГРИЖА.

Ангажиментите ни отвъд грижата за кожата

Като водещ бранд в грижа за кожата с над 100 г. опит, знаем, че здравословната околна среда е важна за здравата кожа. Но красотата на нашата синя планета страда от свръхконсумация на ресурси и замърсяване на околната среда. 

Затова в NIVEA се ангажираме да намалим вредното ни влияние върху околната среда, екосистемите и обитателите на Земята, като разработваме и произвеждаме продукти за грижа за кожата, които са нежни за кожата, но и за планетата.  

Научи какво правим за повече устойчивост в производството ни и какви са ангажиментите ни за бъдещето отвъд грижата за кожата.

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

1. НАМАЛЯВАНЕ НА CO2 ЕМИСИИТЕ ВЪВ ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИМ

2. ОТГОВОРНО ДОБИВАНЕ НА СУРОВИНИ

3. ФОКУС ВЪРХУ БИОРАЗГРАДИМИТЕ СЪСТАВКИ & ПРИРОДНИ СУРОВИНИ

4. НАМАЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ И РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО

5. ГРИЖА ЗА КОЖАТА С ГРИЖА ЗА ПРИРОДАТА, ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ


философия и цели

Нашата философия и цели

NIVEA е част от живота на хората от десетилетия и се грижи за здравата и красива кожа. Поласкани сме от това доверие и искаме да го оправдаем, като надградим грижата за кожата със защита и опазване на планетата.

Научи повече за философията и амбициозните ни цели да помогнем за забавянето на климатичните промени.


Нашата визия: Климатична неутралност

Стремим се да намалим максимално въглеродния ни отпечатък, като преосмислим опаковките, формулите и производствените ни методи. За да постигнем това, в NIVEA си поставихме амбициозни корпоративни цели, които следват последните научни изследвания за климата.

Прочети повече за подхода ни за климатично-съобразни продукти.

Климатична неутралност

Грижа За Животните

Грижа За Животните

В NIVEA се грижим и обичаме природата. Грижата ни за природата включва и грижа за животните, което зависи от поддържането на екосистемите. Убедени сме, че тестването върху животни е ненужно за доказването на ефективността и безопасността на продуктите ни за грижа за кожата.

Научи как се грижим за благосъстоянието на животните.


Нашето Отговорно Добиване На Суровини

Искаме да сме сигурни, че всичко, което влагаме в нашите NIVEA продукти е безопасно и здравословно за употреба – и се стремим да използваме, колкото се може по-отговорно добивани суровини, за да осигурим по-устойчиво бъдеще.  Когато използваме природни ресурси, внимаваме и как се култивират растенията. 

Научи повече за ангажиментите и целите ни за отговорно добиване на суровини.

Отговорно Добиване На Суровини

Устойчиви Продукти

Нашите Устойчиви Продукти

Ангажиментите ни да опазваме планетата и животинските и растителни общности се разпростират и върху начина, по който произвеждаме продуктите на NIVEA за грижа за кожата. Стремим се да намалим въглеродния ни отпечатък като използваме по-малко енергия, генерираме по-малко отпадъци и използваме отговорно водата. 

Прочети повече какво правим, за да намалим въглеродните емисии в производството ни.


sky

Една кожа. Една планета. Една грижа.

Искаме да сме 100% прозрачни и да отговорим на всичките ти въпроси за устойчивостта на NIVEA. Ако не можеш да намериш всички отговори на този уебсайт или търсиш по-подробна информация, моля, виж уебсайта за устойчивост на компанията майка на NIVEA, Байерсдорф.