ПОСТИЖЕНИЯТА НИ ЗА УСТОЙЧИВИ ОПАКОВКИ

ЕДНА КОЖА. ЕДНА ПЛАНЕТА. ЕДНА ГРИЖА.

ПОСТИЖЕНИЯТА НИ ЗА УСТОЙЧИВИ ОПАКОВКИ

В NIVEA се стремим към циклично и отговорно използване на материалите за опаковки, за да предотвратим замърсяването и да намалим въглеродния ни отпечатък. Подходът ни е семпъл, но и амбициозен: намаляваме пластмасата, колкото е възможно, рециклираме я, доколкото можем, заменяме я, когато има смисъл и поощряваме потребителите да използват повторно опаковките. 

Научи повече за постиженията и целите ни за създаване на устойчиви опаковки с по-малко или с рециклирана пластмаса с материали на дървесна основа от контролируеми и проследими източници. 


Ангажиментите ни за пластмасата

Човечеството е изправено пред въпроса как да се справи с глобалните проблеми с пластмасата. В NIVEA сме си поставили амбициозни цели да намалим първичните пластмаси от петролни суровини и да увеличим рециклираните материали в опаковките ни, както и да осигурим възможност за рециклиране и повторна употреба на опаковките ни. 

 

Виж какво сме постигнали дотук и какво още планираме за предотвратяване на замърсяването с пластмаса.


Нашите устойчиви хартиени опаковки

Един от начините за намаляване на пластмасата е тя да бъде заменена от материали на дървесна основа като хартия или картон. Тъй като се стремим да се отнасяме към природата с уважение, искаме да сме сигурни, че естествените материали, които използваме, са добити устойчиво с подход за опазване на горите от изсичане.

 

Прочети повече за ангажиментите ни за устойчиви хартиени опаковки.


Една кожа. Една планета. Една грижа.

Искаме да сме 100 % прозрачни и да отговорим на всичките ти въпроси за устойчивостта на NIVEA. Ако не можеш да намериш всички отговори на този уебсайт или търсиш по-подробна информация, моля, виж уебсайта за устойчивост на компанията майка на NIVEA, Байерсдорф.