1. Лична информация

Тук можете да се запознаете с нашата политика по въпросите за защитата на личните данни.

2. Съдържание

На www.NIVEA.bg се използват материали като картинки, снимки, графики, лога, видеа, филми, аудио файлове и текстове (накратко "материали"). Тези материали са собственост на Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20245 Hamburg (“Beiersdorf”), и са под защитата на закона за авторско и търговско право, които действат на територията на страната, както и на международното право. Всяка употреба на материал, извън използването за чисто лични цели, изисква предварително писмено съгласие на Beiersdorf. Това важи и в случаите, когато даден материал се променя, като например превод или друг тип изменение или предаване на материал. 

Ако даден материал изрично е предоставен за сваляне от уебсайта (например от център за медии), за него се прилагат специални правила и условия за употреба.

3. ИЗБЯГВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Ако потребител свали и използва материал в някаква форма, това се извършва на негова лична отговорност и риск. Beiersdorf не се счита за отговорна по искове на потребители в случаи на загуба на данни, хардуер, софтуер и др. Това не важи в случаи на преднамерено действие или неотговорно поведение. Beiersdorf не поема отговорност за нарушения на правата на трети лица.

Информацията на този уебсайт се събира и проверява с необходимата грижа. Въпреки това, Beiersdorf не поема отговорност за непълна, неточна или ненавременна информация. Този уебсайт има за цел да предостави обща информация и няма за цел да замести съвети от специалисти или лекари.

4. Рейтинги

Регистрираните потребители имат възможност да оценят съдържанието на уебсайта, и по-специално на продуктите. Ако даден потребител предостави своята оценка, той или тя гарантира правото на Beiersdorf да я използва навсякъде и за неограничен период от време. Beiersdorf може да публикува и разпространява оценката без ограничение на обхвата, например до медии (онлайн и офлайн). В допълнение, Beiersdorf има правото да съкрати оценката. Ако потребител предостави своето име при предоставяне на оценката, Beiersdorf получава правото, но не и задължението, да използва това име при разпространение на оценката.

При предоставянето на оценка или коментар, потребителят гарантира, че тя или той не предоставя съзнателно информация, която:

(а) нарушава правата на трети страни
(б) нарушава законовите разпоредби или официалните постановления
(в) е дискриминационна, обидна, оклеветяваща за отделни индивиди или компании;
(г) му/ѝ е платена или поръчана от трети страни;
(д) съдържа информация за контакти на трети страни; или
(e) съдържа компютърни вируси, червеи или други потенциално увреждащи компютрите програми или файлове. 

Beiersdorf си запазва правото да изтрие всяка оценка или коментар с нелегално, дискриминационно, порнографско, расистко или насилствено съдържание, както и такова, което е част от групови, верижни писма или други форми на спам, както и да не ги публикува на уебсайта си.

5. Правни последствия

Beiersdorf си запазва правото да блокира достъпа на потребител до неговия профил, ако той/тя нарушава условията за ползване или когато се налага проверка. В подобни случаи, тази част от уебсайта (вход) се счита за забранена и всяко нарушение ще се счита за нелегитимно. Beiersdorf си запазва правото да преследва законово неоторизирана употреба или друго нарушение на закона, като нарушаване на личното, авторското, търговското право, запазената търговска марка, дизайн и други интелектуални, граждански или наказателни права.

Невалидността или недействителността на отделни разпоредби в настоящите условия не повлияват останалите правила и условия за ползване.

Поради техническите иновации и промените в законодателството, настоящите Условия за ползване подлежат на корекции. Последната версия е от Април 2015. Ако искате да сигнализирате за нарушения на права на нашия уебсайт, можете да се свържете с нас на телефон (02)9231600 или адрес: София 1000, Алабин 1.