КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ NIVEA

НАШАТА ВИЗИЯ: КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ

ЕДНА КОЖА. ЕДНА ПЛАНЕТА. ЕДНА ГРИЖА.

НАШАТА ВИЗИЯ: КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ

Борбата с климатичните промени е най-важното предизвикателство за човека. Затова NIVEA си постави амбициозни цели за компанията, които са в съответствие с последните научни проучвания за климата. Тези цели не само обхващат значително намаляване на емисиите въглероден диоксид в нашите производствени обекти, но също така обхващат непреките емисии, свързани със съставките и опаковъчните материали, които използваме за нашите NIVEA продукти.

Как NIVEA разработва природосъобразни продукти за грижа за кожата?

Процесите в производствените бази на NIVEA, като създаването на формулите и пълненето на опаковките, са само част от въглеродния отпечатък, който оставяме с продуктите ни. За да сме наистина природосъобразни, ние от NIVEA разгледахме задълбочено емисиите, които излъчваме, например, при извличането на суровини за съставките ни и за производството на опаковъчните материали.

Когато разработваме продуктите ни за грижа за кожата, избираме съставките внимателно и търсим решения за опаковки, които оставят по-малък въглероден отпечатък. Например, използваме устойчиво сертифицирани съставки или влагаме рециклирана пластмаса в нашите опаковки. И двете решения дават своя принос за повече стабилност на продуктите за грижа за кожата с намаляването на емисиите CO2.

Като намаляваме общите емисии - по цялата верига на производство с 30 %  до 2025г., в сравнение с 2018г., от NIVEA даваме своя принос за забавянето на глобалното затопляне. Тази цел е в съответствие с препоръките на независими учени за избягване на катастрофалните последици от повишаването на глобалната температура с над 1,5 ° C до 2100г.

природосъобразни продукти, грижа за кожата,  устойчиви опаковки

Какво означава „100 % климатично-неутрализиран продукт“?

В допълнение към стремежа за намаляване на CO2, NIVEA има амбицията да компенсира остатъка от неизбежни емисии с климатични проекти. Водещият ни принцип е да продължим да измерваме, да намаляваме и да компенсираме. 

За да сме сигурни, че развиваме природосъобразни продукти, измерваме въглеродния отпечатък на продуктите ни като въвеждаме анализи на целия цикъл в сътрудничество с външни експерти и с обществено признати научни стандарти.  На базата на тези познания, избираме решения за съставки и опаковки, които допринасят за намаляването на нашите въглеродни емисии. Въпреки това, не е възможно изцяло да намалим въглеродния ни отпечатък, тъй като винаги ще има неизбежни емисии. 

Тук е мястото, където NIVEA отива още по-високо и по-далече в компенсирането на остатъка от CO2  емисии с климатичните проекти. Пример за такива проекти са усилията ни за залесяване, които спомагат за намаляване на климатичните промени. Дърветата абсорбират CO2 от атмосферата чрез фотосинтеза, а въглеродът се складира в биомаса като стволове на дървета, листа и почва.

Избираме само проекти, които са сертифицирани и редовно одитирани на базата на външни международни стандарти като Проверения Въглероден Стандарт (VCS) или Златния стандарт (Gold Standard). Това гарантира, че влиянието върху климата е реално, измеримо и постоянно и проверявано от трета страна.

Резултатът от този подход е балансът между отделяния CO2 и CO2, абсорбиран от природата.  Винаги, когато NIVEA следва този принцип, говорим за „климатично-неутрализиран“, вместо за „климатично-неутрален“, защото искаме да подчертаем, че нашите продукти не са напълно климатично неутрални, след като вече напуснат производствените ни обекти. Вместо това, климатичната неутрализация е резултат от последователни действия в борбата с климатичните промени. 

Серия климатично-неутрализирани продукти на NIVEA Naturally Good

NIVEA с гордост представя първата си серия климатично-неутрализирани продукти: Naturally Good. Работихме усърдно, за да сме сигурни, че тези продукти са добри не само за кожата ти, а и са природосъобразни по-щадящи за околната среда.
  • Опаковките, които използваме, са направени от 89,6 % рециклирана хартия, което помага за опазването на ценни природни ресурси.
  • Нашите формули съдържат 99 % естествено добити съставки като полезни масла и екстракти от органични култури.
  • Производството на рециклируемите пластмасови бурканчета е пионерна технология, която комбинира растителни и петролни суровини. Въпреки че все още производството не е с изцяло растителни суровини, гарантираме, че в процеса вече е включено същото количество растителни материали. Това е проверено и гарантирано от независимия сертификат на ISCC Plus.
  • 100 % от електричеството, което използваме за производството на формулите ни за грижа за лице, идват от възобновяеми енергийни източници.
 
климатично-неутрализирани продукти, NIVEA Naturally Good, дневен крем за лице
Освежаващ крем за лице, дневен крем за лице, Naturally Good

Въпреки че успяхме значително да намалим емисиите на CO2 от нашите продукти за грижа за лице Naturally Good, искахме да отидем още по-далеч.

Затова решихме да компенсираме оставащите емисии CO2, като подкрепим климатичните проекти във Вичада (Колумбия). Можеш да видиш нашия проект за повече информация.

 

Кои климатични проекти подкрепя NIVEA?

За да компенсираме оставащите емисии от нашата серия Naturally Good, NIVEA финансира залесяване в китайската провинция Гуейджоу. Засаждането на дървета е един от най-преките начини за смекчаване на климатичните промени.

Китай е една от най-засегнатите страни от обезлесяване. В района, където е локализиран проекта от април 2015 г., земята е колективна собственост на местни селяни. Тъй като повечето живеят в бедност, за местните хора е трудно да координират проектите на залесяване и да поддържат ефективно новозасадените гори, без финансова подкрепа. Проектът покрива 23 700 хектара досега неплодородна земя в окръг Шуйченг, окръг Пан и района Лиуджи в провинция Гуейджоу. 

Всички дейности по залесяване са извършени със съдействието на местни фермери, което им осигурява възможност за приходи за цели поколения. Проектът цели да смекчи климатичните промени като ограничи атмосферния CO2 с растежа на биомасата на горите. 

Проектът е сертифициран от Проверения Въглероден Стандарт (VCS), който е един от водещите глобални стандарти за удостоверяване на проверката на доброволно намаляване на въглеродните емисии. За да научиш повече, моля, виж тук.

 

Климатично-неутрални операции до 2030г.

Решимостта ни да опазим планетата и обществата ни включва и начина, по който произвеждаме продуктите NIVEA за грижа за кожата в нашите производствени обекти. До края на 2019 г. всички производствени мощности на NIVEA бяха захранвани изцяло от възобновяеми енергийни източници. Това решение значително намали енергийно-свързаните ни емисии CO2. Въпреки това, търсим начин да намалим още въглеродниия ни отпечатък с цялостната ни цел да постигнем климатично-неутрални дейности до 2030 г.

Климатично-неутрални операции

Напредък, признат от Проекта за Въглеродно Разкриване

Компанията майка на NIVEA, Байерсдорф, беше наградена за усилията си: В класацията на Проекта за Въглеродно Разкриване сме поставени в списъка на водещите компании, борещи се с климатичните промени в списъка на водещите компании, борещи се с климатичните промени, което е огромно признание на нашите амбициозни цели от 2020 г. за климатичните ни активности и прозрачността за опазването на околната среда.

Една кожа. Една планета. Една грижа.

Искаме да сме 100% прозрачни и да отговорим на всичките ти въпроси за устойчивостта на NIVEA. Ако не можеш да намериш всички отговори на този уебсайт или търсиш по-подробна информация, моля, виж уебсайта за устойчивост на компанията майка на NIVEA, Байерсдорф.