Отговорност за информацията на сайта:

Байерсдорф България ЕООД
София 1000, Алабин 1
T: 00359 (2) 9231600
F: 00359 (2) 9231611
E: nivea.sofia@beiersdorf.com
Представител: Martin Stoebe, управител

Търговски регистър / Рег. номер.: BG130560358
Идентификационен номер по ДДС: 130560358