Отговорност за информацията на сайта:

Байерсдорф България ЕООД
бул. Александър Стамболийски 101, Sofia Tower II
София 1303
T: +359 2 923 16 00
F: +359 2 923 16 13
E: nivea.sofia@beiersdorf.com
Представител: Martin Stoebe, управител

Търговски регистър / Рег. номер.: BG130560358
Идентификационен номер по ДДС: 130560358