hands holding in a field of long grass

УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА

ЕДНА КОЖА. ЕДНА ПЛАНЕТА. ЕДНА ГРИЖА

УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА

Ангажиментите ни да опазваме планетата и общностите включва и начина, по който произвеждаме продуктите ни за грижа за кожата в производствените бази. Стремим се да намалим въглеродния ни отпечатък, да пестим енергия, да генерираме по-малко отпадък и да използваме водата отговорно.

По отношение на устойчивото производство на грижа за кожата, един от водещите ангажименти на NIVEA е намаляването на въглеродния отпечатък. Заедно с други парникови газове в атмосферата CO2  има вредно въздействие върху околната среда. Нарастващите количества на този вид газове допълнително увеличават парниковия ефект. Откакто наблюдаваме критичното покачване на световната температура, NIVEA поема отговорност за глобално намаляване на климатичните промени. Това е отразено в амбициозните ни цели за климата, които са в унисон с науката за климата.

 

Как NIVEA произвежда устойчиви продукти за грижа за кожата?

Енергията и емисиите, водата и отпадъците са основните фактори, които трябва да се вземат предвид при устойчивото управление на производствените обекти. Водени от визията за нулев отпечатък в производството, работим усърдно да намалим тези четири показателя. 

От края на 2019 г. всички производствени обекти на NIVEA работят със 100 % възобновяеми източници. Този ангажимент значително намали CO2 емисиите. Въпреки това, се стремим да намалим въглеродните ни емисии още повече с цялостната цел да постигнем климатично-неутрални дейности до 2030 г.

В NIVEA се ангажираме да избягваме отпадъците, за да спестим ресурси и труд за по-чиста околна среда. До 2025 г. възнамеряваме да намалим обема на отпадъци в производствените ни обекти с около 1/3.

cream

Въпреки че намаляваме отпадъка, не можем да го избегнем напълно. Затова се ангажираме за нулев отпадък на депо. Депата са в тежест на околната среда и сме решени да ги избягваме изцяло. 16 от производствените обекти на NIVEA по света  вече постигнаха това.

Чистата вода е жизненоважен, но ограничен ресурс. За устойчивите ни продукти за грижа за кожата се стремим да намалим потреблението на вода в производствения процес. Поставихме си специфични и измерими цели: до 2025 г. планираме да намалим потреблението на вода с 25% за производствени продукти в сравнение с 2018 г. За да постигнем тази цел, ще внедрим методи за рециклиране и повторно ползване на водата, където е възможно.

И тъй като достъпът до чиста вода зависи от местоположението, правим годишни анализи  на риска за водата в производствените ни обекти. В разчетите наблюдаваме внимателно локалните възможности за ползване на чиста вода и качеството ѝ и какви са нуждите на съседните селища, намиращи се до производствените ни обекти. Това са важни фактори за производството на устойчива грижа за кожата.

hand holding a leaf

Една кожа. Една планета. Една грижа.

Искаме да сме 100% прозрачни и да отговорим на всичките ти въпроси за устойчивостта на NIVEA. Ако не можеш да откриеш отговорите на сайта ни или търсиш по-подробна информация, моля, посети уебсайта за устойчивост на компанията майка на NIVEA, Байерсдорф.