УСТОЙЧИВОТО ПАЛМОВО МАСЛО НА NIVEA

ЕДНА КОЖА. ЕДНА ПЛАНЕТА. ЕДНА ГРИЖА.

УСТОЙЧИВОТО ПАЛМОВО МАСЛО НА NIVEA

Редица естествено добивани съставки в грижата за кожата се добиват от маслото в ядките на палмовото дърво. Заради високия добив на палмови култури и уникалните му свойства като суровина за козметиката търсенето непрекъснато расте. За съжаление, култивирането на палмови насаждения често е свързано с обезлесяване и други неустойчиви селскостопански практики. Тъй като горите съхраняват CO2 по естествен начин, постоянното им унищожаване допринася значително за климатичните промени – проблем, към който се отнасяме сериозно. NIVEA се стреми да уважава природата. Убедени сме, че палмовото масло трябва да бъде добивано устойчиво, като дъждовните гори се опазват от изсичане.

Защо NIVEA използва съставки на основата на палмово масло?

Материалите, направени от палмово масло, са на растителна основа и следователно са възобновяеми, те могат да бъдат класифицирани като естествено добивани. Използването на тези материали може да бъде важна крачка към преминаването от петролна икономика към по-устойчиво бъдеще.

 

Въпреки противоречията за култивирането на палмово масло, експертите и неправителствените организации се съгласяват, че заместването на палмовото масло с друго растително масло не е разумно решение. Други култури биха отнели значително повече земя за култивирането и като цяло този подход би бил по-малко устойчив.

 

NIVEA участва в процеса на преминаване на индустрията за палмово масло към устойчивост, като отрича изсичането, поощрява екологичните селскостопански практики, уважава биоразнообразието и обезпечава поминъка на дребните фермери.

Как NIVEA подкрепя устойчивото култивиране на палмово масло?

Първо, добрите новини: от края на 2020 г. 100% от съставките на базата на палмово масло, използвани от NIVEA,  са сертифицирани за устойчивост. Използваме само устойчиво добивани материали от палмово масло въз основа на модела за баланса на биомасите, както е дефиниран от Кръглата маса за устойчиво палмово масло (RSPO).

 

 

Компанията майка на NIVEA, Байерсдорф, е активен член на RSPO и помага за провеждането на национални и международни междуотраслови асоциации. Общите цели на тези групи са да се увеличи прозрачността в индустрията за палмово масло и да се поощри преминаването към устойчиво производство.

Прозрачността е ключова за ефективното и устойчиво бъдеще на отрасъла. Ето защо работим в тясно сътрудничество с доставчиците ни, за да проследим използваните от нас суровини до техните източници. Повишихме значително прозрачността по веригата ни за доставки и сме наясно с произхода на 92% от обема на закупените суровини на основата на палмово масло.

 

Съвместно с местни партньори компанията майка на NIVEA, Байерсдорф, работи с дребни собственици на земя, поощрява култивирането без последващо обезлесяване и допринася за подобряването на жизнения стандарт и икономиката на местните общества. С ангажиментите ни в Индонезия, в района Западен Калимантан подкрепяме 240 дребни собственици и 3 села с около 4500 жители, които получават подкрепа от нашите проекти.

Напредък, признат от Проекта за разкриване на въглеродна информация (CDP)

Усилията ни вече дават резултат: компанията майка на NIVEA, Байерсдорф, всяка година участва в Проекта за разкриване на въглеродна информация (Carbon Disclosure Project). Международната неправителствена организация оценява огромния ни принос в управлението и докладването на ключови теми за околната среда като грижата за горите.

 

Чрез холистичния ни принос към устойчивата индустрия на палмово масло постигаме топ резултати в света за 2020 г.

 

Една кожа. Една планета. Една грижа.

Искаме да сме 100% прозрачни и да отговорим на всичките ти въпроси за устойчивостта на NIVEA. Ако не можеш да намериш всички отговори на този уебсайт или търсиш по-подробна информация, моля, виж уебсайта за устойчивост на компанията майка на NIVEA, Байерсдорф.