plants in the sun

НАШАТА ВИЗИЯ:
КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ

plants in the sun

НАШАТА ВИЗИЯ:
КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ

ЕДНА КОЖА. ЕДНА ПЛАНЕТА. ЕДНА ГРИЖА.

НАШАТА ВИЗИЯ: КЛИМАТИЧНА НЕУТРАЛНОСТ

Борбата с климатичните промени е най-важното екологично предизвикателство пред човечеството. Затова NIVEA си постави амбициозни цели за компанията, които са в съответствие с последните научни проучвания за климата. Тези цели обхващат не само значителното намаляване на емисиите на въглеродния диоксид в нашите производствени обекти, но също така обхващат и непреките емисии, свързани с цялостната ни верига на производство, като съставките и опаковъчните материали, които използваме за нашите NIVEA продукти.

Като намаляваме общите ни емисии с 30% до 2025 г., в сравнение с 2018 г. по цялата ни верига за продукция, NIVEA дава своя принос за забавянето на глобалното затопляне. Тази цел е в съответствие с препоръките на независими учени за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C.

 

КАК NIVEA РАЗРАБОТВА ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА?

Първата стъпка към разработването на природосъобразни продукти за грижа за кожата е да се комуникира открито каква е причината за ръста на CO2, което  емисиите. Измерваме CO2 отпечатъка на нашите NIVEA продукти, като провеждаме анализи на целия цикъл в сътрудничество с външни експерти и в съответствие с широко приети научни стандарти. Тези анализи изследват всички емисии на парниковите газове на всеки етап от жизнения цикъл на продукта.

 

Въз основа на резултатите от тези анализи, идентифицираме решения за намаляване на CO2 отпечатъка на продуктите ни. Примерите включват използване на сертифицирани, устойчиви съставки или включване на рециклиран материал в нашите опаковки.

 

НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА ЕТАПИТЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

RAW MATERIAL PRODUCTION
СУРОВИНИ
Жизненият цикъл започва, когато ресурсите се извлекат от околната среда и се обработят допълнително. Този етап приключва, когато компонентите на продуктите влязат в производствените бази на NIVEA.
MANUFACTURING
ПРОИЗВОДСТВО
Етапът на производство започва, когато продуктовите компоненти влязат в производствените ни бази и приключва, когато крайният продукт ги напусне.
DISTRIBUTION
ДИСТРИБУЦИЯ
Продуктите се разпространяват към потребителите и могат да се съхраняват на различни точки по веригата на доставки. Етапът на дистрибуция включва транспортирането им от фабриката до склада или до магазините, както и транспорта до дома на потребителя.
USE STAGE
УПОТРЕБА
Етапът на употреба описва как се очаква продуктът да бъде използван от потребителя. Използването на нашите продукти за грижа за кожата не предизвиква CO2 емисии, но има емисии, свързани с използването на нашите продукти, като например енергията генерирана за нагряване на водата, която се използва за изплакване на продуктите. Емисиите, генерирани по време на фазата на използване, са извън нашия контрол и поради това не могат да бъдат разглеждани при неутрализирането на емисиите на нашите продукти.
END OF LIFE
КРАЙ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ
Етапът в края на жизнения цикъл започва, когато продуктът и опаковката му се изхвърлят от потребителя, и приключва, когато продуктът се върне в околната среда като отпадък или навлиза в жизнения цикъл на друг продукт (т.е. като рециклиран такъв.

NIVEA NATURALLY GOOD: 100% КЛИМАТИЧНО НЕУТРАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА

В допълнение към намаляването на CO2 отпечатъка , NIVEA балансира оставащите емисии на много от любимите ти продукти чрез сертифицирани проекти в областта на климата, което ги прави 100% климатично-неутрализирани продукти.

През 2021 г. въведохме първата си климатично-неутрализирана продуктова серия: Naturally Good. Следвайки принципа на мярка, намаляване и баланс, продължаваме да разширяваме портфолиото си от 100% климатично-неутрализирани продукти.

 
 

СЕРИЯ КЛИМАТИЧНО-НЕУТРАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦЕ NIVEA NATURALLY GOOD

NIVEA с гордост представя първата си серия климатично-неутрализирани продукти: Naturally Good. Работихме усърдно, за да сме сигурни, че тези продукти са добри не само за кожата ти, а и са природосъобразни и по-щадящи за околната среда.

  • Опаковките, които използваме, са направени от 89,6% рециклирана хартия, което помага за опазването на ценни природни ресурси.
  • Нашите формули съдържат 99% естествено добити съставки като полезни масла и екстракти от органични култури.
  • Производството на рециклируемите пластмасови бурканчета е пионерна технология, която комбинира суровини на растителна основа и на основата на изкопаеми горива. Въпреки че все още производството не е с изцяло растителни суровини, гарантираме, че в процеса вече е включено еквивалентно количество растителни материали. Това е проверено и гарантирано от независимия сертификат на ISCC Plus.
  • 100% от електричеството, което използваме за производството на формулите ни за грижа за лице, идва от възобновяеми енергийни източници.

Въпреки че успяхме значително да намалим емисиите на CO2 от нашите продукти за грижа за лице Naturally Good, искахме да отидем още по-далеч.

Затова решихме да компенсираме оставащите емисии CO2, като подкрепим климатичните проекти във Вичада (Колумбия). Можеш да видиш нашия проект за повече информация.


 

РАЗГЛЕДАЙ НАШАТА КЛИМАТИЧНО-НЕУТРАЛИЗИРАНА СЕРИЯ ДУШ ГЕЛОВЕ

Нашите нови душ гелове NIVEA са още по-устойчиви от преди:
  • Формулите с ценни масла и витамини защитават кожата и са без пластмасови микрочастици и на 98% биоразградими. 100% от използваните съставки на основата на палмово масло се добиват устойчиво.
  • Бутилките са с 25% по-леки от преди и са направени от 97% рециклирана PE (непрозрачни бутилки) или PET (прозрачни бутилки) пластмаса. А по-леките опаковки означават и по-малко емисии по време на транспорт. Тези подобрения водят до цялостно намаляване на свързаните с опаковките емисии до -32%*, въз основа на сравнение на новата и предишната бутилка от 250мл.
  • Серията е произведена в нашия производствен център в Берлин, който от 2022 г. работи единствено на електроенергия от възобновяеми източници и биогаз..
  • Оставащите емисии на CO2 в нашия асортимент от душ-гелове ще бъдат компенсирани чрез подпомагане на климатичните проекти в Северна Кения. Можеш да разгледаш нашия проект за повече информация.

*32% по-малко CO2 емисии чрез използването на рециклирана пластмаса. В сравнение с предишните опаковки, направени от необработена пластмаса.

КАК NIVEA ПОДДЪРЖА ЕСТЕСТВЕНАТА АБСОРБЦИЯ НА CO2

През 2022 г. откриваме нова глава в пътешествието на NIVEA в "Грижата за климата", като подкрепяме сертифицирани проекти за устойчивост на климата, които подпомагат усвояването на CO2 по естествен начин, например чрез залесяване.

Когато подбираме устойчиви проекти, гарантираме, че положителното ни въздействие е реално, измеримо, постоянно и проверено от трети страни. Това се постига чрез работа с експертни организации, и подпомагане само на проекти, които са сертифицирании редовно одитирани въз основа на външни международни стандарти, като Проверения въглероден стандарт (VCS) или Златният стандарт.

 

ОТКРИЙ НАШИТЕ УСТОЙЧИВИ КЛИМАТИЧНИ ПРОЕКТИ

Засаждането на дървета заедно с улавянето и съхраняването на въглероден диоксид са едни от най-директните приноси в борбата с климатичните промени. Но тези климатични проекти правят повече: те създават работни места, повишават качеството на живот за най-уязвимите и възвръщат биологичното разнообразие. Три от настоящите ни проекти за регенерация на горите са в Южна Америка.

Uruguay
© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.

Възстановяване на гората Гуанаре в Уругвай:

Повече от 300 години рехабилитационните обекти на проекта в Гуанаре са били пасища. Селският пейзаж на източен Уругвай се е характеризирал с животновъдната индустрия. Малко възможности за работа, несигурни условия на труд, намаляващо биоразнообразие. Проектът горите на Гуанаре помага за засаждането предимно на евкалиптови дървесни видове; 21.000 хектара и над 1000 посадени линии на хектар. По този начин ще се създадат устойчиви гори в тревните площи, с оставащи пасища за добитъка. Нововъзстановеното горско местообитание възвръща биоразнообразието, спомага за развитието на устойчива индустрия за дървен материал (FSC стандарт) и допринася за по-добро регионално развитие.
Paraguay
© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.

Залесяване в Парагвай:

В продължение на близо 500 години Парагвай използва голяма част от своите пасища и прерии за отглеждане на едър рогат добитък, като основният износ на страната е висококачествено говеждо месо. Тъй като обезлесяването продължава да се шири из тропическите гори на Амазонка, стана жизненоважно да се залесят такива области от обширни пасища, за да се облекчи натискът върху природните ресурси на Южна Америка и да се ограничат вредните въглеродни емисии от земната атмосфера. Базиран в източната част на Парагвай, проектът вече е помогнал за залесяването на повече от 2700 хектара земя, като през следващите години ще бъдат залесени над 1100 хектара. Този проект помага също и на местните, непривилегировани общности в Парагвай, чрез създаване на справедлива работа, заплати и обучение за работниците, възможности за жените да засилят равенството между половете, както и подобрена инфраструктура.
Columbia
© South Pole: afforestation and biodiversity projects´ media content rights are reserved.

Вичада – Колумбия:

Проектът е сгушен в невероятния биоразнообразен басейн на река Ориноко, в който се помещават две екосистеми, които са критично застрашени от обезлесяване. Проектът Puerto Carreño е предназначен да създаде търговска жизнеспособна алтернатива на обширното ранчо за добитък, което е оставило голяма част от зоната на проекта в деградирало състояние. Чрез нарастващото горско покритие в региона въглеродът се абсорбира и улавя, и се произвежда устойчив дървен материал. Под надзора на местни експерти, близо 200 местни служители засаждат, поддържат и прибират внимателно подбрани местни дървесни видове на площ от 3000 хектара. Проектът доведе до промяна в начина, по който се използва земята, превръщайки я отново в здрав въглероден приемник.
©2022 First Climate

Устойчиво управление на пасищата в Северна Кения

Въглеродът се натрупва не само в горите по целия свят, но и в здрави почви, които изсмукват вода и се превръщат в основа за процъфтяваща растителност и местообитание за безброй видове. Този естествен баланс обаче се нарушава, когато почвата се използва непрекъснато и по неограничен начин за паша на добитъка. Нашият климатичен проект е насочен срещу този проблем върху 2 милиона хектара в Северна Кения. Чрез по-устойчиви, редуващи се практики за паша, почвата има време да се възстанови и да остане здрава. Малка промяна със значителни последици за опазването на климата и благосъстоянието на местните общности: Чрез повече въглерод, съхраняван в почвата, земята може също така да съхранява повече вода през сухите периоди, което от своя страна ще помогне на местните общности да се справят с последиците от изменението на климата и сушата.

От гледна точка на биологичното разнообразие подобрените пасища и по-качествената паша също ще доведат до по-здрав добитък и здрави екосистеми, както и местообитание за местната дива природа, която включва четири ендемични застрашени вида – Черният източен носорог, Зебрата от Греви, Ретикуларният жираф и Ориксът Бейса.

По отношение на препитанието за местните общности, финансирането на този проект ще спомогне за разнообразяване на доходите на общността, наемането на персонал, закупуването на консумативи и подпомагането на специфичните нужди за консервациите, в които се изпълнява – включително чиста вода, образование и инфраструктурни проекти като училищни общежития, жилища за учители, осигуряване на водна инфраструктура, изграждане и поддържане на здравни заведения.

КЛИМАТИЧНО-НЕУТРАЛНИ ОПЕРАЦИИ ДО 2030 Г.

Нашият ангажимент за защита на планетата и обществата ни включва и начина, по който произвеждаме продуктите NIVEA за грижа за кожата в производствените ни обекти. От края на 2019 г. всички производствени мощности на NIVEA се захранват изцяло с електроенергия от възобновяеми източници. Това решение значително намали  CO2 емисиите ни, свързани с енергията. Въпреки това, търсим начин да намалим още повече въглеродния си отпечатък, като крайната ни цел е дапостигнем климатично-неутрални дейности до 2030 г.

 

ЕДНА КОЖА. ЕДНА ПЛАНЕТА. ЕДНА ГРИЖА.

Искаме да сме 100% прозрачни и да отговорим на всичките ти въпроси за устойчивостта на NIVEA. Ако не можеш да намериш всички отговори на този уебсайт или търсиш по-подробна информация, молим да посетиш уебсайта за устойчивост на компанията майка на NIVEA, Байерсдорф.

 

Интересни съвети за теб