Открийте NIVEA

Търся информация или продукти за

Вземи любимите си NIVEA продукти от партньорските ни магазини само с един клик!

Открий всичко за продуктите, които желаеш, и ги закупи бързо и лесно от избрания онлайн партньор!

Екологична Отговорност

Максимално използване на суровините

Някои от суровините, които използваме в нашите продукти, са ограничени и няма гаранция, че винаги ще бъдат на разположение. Ние подкрепяме устойчивото снабдяване и работим за намирането на алтернативи, които отговарят на нашите стандарти за високо качество.

За устойчивото палмово масло

За устойчивото палмово масло

Ние не използваме палмово масло в производството на нашите продукти. Въпреки това в някои от нашите продукти използваме агенти като емулгатори, което е нормално в нашата индустрия. Тези агенти обикновено са произведени от минерални и растителни масла като кокосово масло и масло от рапица - или палмово масло и масло от палмови ядки.

Като член на Кръглата маса за устойчиво палмово масло (RSPO), ние също така насърчаваме устойчиви практики за производство на палмово масло. Нашата цел е да осигурим, че до 2015 година всички наши доставчици използват устойчиво произведено и сертифицирано палмово масло и масло от палмови ядки в суровините, които ни доставят. Ние работим в тясна сътрудничество с нашите доставчици, за да осигурим постигането на тези цели.

Посетете страницата с продукти и натиснете на продукт по Ваш избор, за да видите подробен списък на съставките.


Алтернативи на тестването върху животни

Beiersdorf не използва животни за тестването на козметични продукти. Това е наша политика много преди директивите, регулиращи тестването върху животни в козметиката, да влязат в сила в Европейските Съюз през 2004 година.
От началото на Март 2013 година влезе в сила следващата фаза от Европейската забрана за тестване върху животни: от този момент нататък в ЕС не могат да бъдат продавани козметични продукти със съставки, които са били тествани върху животни. Развитието и откриването на алтернативни методи е особено важно за Beiersdorf дори и без наличието на тази нова забрана.
  

Повече от 20 години ние работим успешно в експертни групи и асоциации върху ин-витро процедури (тестове, проведени в епруветки) и сме една от водещите и най-добре познати и приети  изследователски компании в света. Например Beiersdorf разработва  процедура, която в бъдеще заедно с други тестове ще може да оцени потенциала за алергия към веществата без използването на тестове върху животни.

Алтернативи на тестването върху животни

Алтернативи на тестването върху животни

От началото на Март 2013 година влезе в сила следващата фаза от Европейската забрана за тестване върху животни: от този момент нататък в ЕС не могат да бъдат продавани козметични продукти със съставки, които са били тествани върху животни. Развитието и откриването на алтернативни методи е особено важно за Beiersdorf дори и без наличието на тази нова забрана.
  

Повече от 20 години ние работим успешно в експертни групи и асоциации върху ин-витро процедури (тестове, проведени в епруветки) и сме една от водещите и най-добре познати и приети  изследователски компании в света. Например Beiersdorf разработва  процедура, която в бъдеще заедно с други тестове ще може да оцени потенциала за алергия към веществата без използването на тестове върху животни.

По-малко отпадъци, същото качество

Независимо дали материалът е пластмаса, стъкло, метал, картон или хартия, ние постоянно работим за намаляването на количеството му като същевременно запазваме качеството.Днес почти 100% от нашите опаковъчни материали вече се рециклират. Благодарение на новата опаковка на продуктите за тяло NIVEA можем да направим значителни съкращения в няколко направления.