Открийте NIVEA

Търся информация или продукти за

Къде да намеря артикулния и партидния номер на продукта?

За да осигурим бърз отговор на вашето оплакване, моля отбележете колкото може повече детайли, свързани с конкретния продукт/и. Това включва: име на продукта, артикулен номер, партинен номер, в съответната клетка.
Как изглежда артикулния номер и къде можете да го намерите?
Артикулният номер е 5-цифрен код, маркиран като Art., Art.-Nr. или Art.-No. Най-често се позиционира около баркода.

Как изглежда партидния номер и къде можете да го намерите?
Партидния номер е 8-цифрен код и в някои случаи може да има добавени 2 букви накрая. Може да е на различни места: