Открийте NIVEA

Търся информация или продукти за

Използвай нашето персонализирано приложение и открий кои NIVEA продукти са подходящи за нуждите на твоята кожа!

Екологична Отговорност

Максимално използване на суровините

Някои от суровините, които използваме в нашите продукти, са ограничени и няма гаранция, че винаги ще бъдат на разположение. Ние подкрепяме устойчивото снабдяване и работим за намирането на алтернативи, които отговарят на нашите стандарти за високо качество.

За устойчивото палмово масло

За устойчивото палмово масло

Ние не използваме палмово масло в производството на нашите продукти. Въпреки това в някои от нашите продукти използваме агенти като емулгатори, което е нормално в нашата индустрия. Тези агенти обикновено са произведени от минерални и растителни масла като кокосово масло и масло от рапица - или палмово масло и масло от палмови ядки.

Като член на Кръглата маса за устойчиво палмово масло (RSPO), ние също така насърчаваме устойчиви практики за производство на палмово масло. Нашата цел е да осигурим, че до 2015 година всички наши доставчици използват устойчиво произведено и сертифицирано палмово масло и масло от палмови ядки в суровините, които ни доставят. Ние работим в тясна сътрудничество с нашите доставчици, за да осигурим постигането на тези цели.

Посетете страницата с продукти и натиснете на продукт по Ваш избор, за да видите подробен списък на съставките.


Алтернативи на тестването върху животни

Beiersdorf не използва животни за тестването на козметични продукти. Това е наша политика много преди директивите, регулиращи тестването върху животни в козметиката, да влязат в сила в Европейските Съюз през 2004 година.
От началото на Март 2013 година влезе в сила следващата фаза от Европейската забрана за тестване върху животни: от този момент нататък в ЕС не могат да бъдат продавани козметични продукти със съставки, които са били тествани върху животни. Развитието и откриването на алтернативни методи е особено важно за Beiersdorf дори и без наличието на тази нова забрана.
  

Повече от 20 години ние работим успешно в експертни групи и асоциации върху ин-витро процедури (тестове, проведени в епруветки) и сме една от водещите и най-добре познати и приети  изследователски компании в света. Например Beiersdorf разработва  процедура, която в бъдеще заедно с други тестове ще може да оцени потенциала за алергия към веществата без използването на тестове върху животни.

Алтернативи на тестването върху животни

По-малко отпадъци, същото качество

Независимо дали материалът е пластмаса, стъкло, метал, картон или хартия, ние постоянно работим за намаляването на количеството му като същевременно запазваме качеството.Днес почти 100% от нашите опаковъчни материали вече се рециклират. Благодарение на новата опаковка на продуктите за тяло NIVEA можем да направим значителни съкращения в няколко направления.